Metal Kaplama Üretim Takip &Ticari Paket (Stok, Fatura, Cari Hesap)

Bu uygulama Metal Kaplama üzerine üretim yapan firmaların iş süreçlerini takip etmek amacı ile kullanılır. Metal Kaplama ,Kimyasal kaplama, banyo, Tekstil akseaur , üretim, sipariş , sevkiyat takibi yapılır.

Operasyonel İşlemler:
Müşteri Siparişleri
İrsaliye Girileri
Üretime Hammadde Giriş
Üretim Teslimat Föy Girişleri
Fatura Girişleri
Hammadde Çıkışları

Tanımlamalar:
Cari Tanımlama
Ürün Tanımlama
Ürün Tip Tanımları
Hammadde Tanımlama
Renk/Kaplama Tanımlama
Fiyat Parametre Tanımlar
Sipariş Tip Tanım
Departman Tanımlama
Kullanıcı Tanımlama
Kullanıcı Yetki Tanımlama

Raporlar:
Sipariş Teslimat Raporu
Sipariş Sevkiyat Raporu
Teslim Durum Raporu
Renk Teslimat Raporu
Fiyat Teslimat Raporu
Sipariş Adet Raporu
Hammadde Raporu
Banto Analiz Raporu
Hammadde Hareket Raporu
Depo Stok Raporu